ติดต่อ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดค้นหาส่วนความช่วยเหลือ ของเราก่อน  หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาในส่วนความช่วยเหลือ  โปรดใช้แบบฟอร์มสนับสนุนด้านล่างเพื่อ สอบถามการสนับสนุน 

 

 

Here are a few articles that may help you:

Message Page

If you are experincing an issue, please include steps to replicate.
Please provide a URL relevant to the issue.
E.g. https://www.liveworksheets.com/w/my-worksheet

Support hours: 8-5pm PST

Paid subscribers, please allow up to 24 hours for a response.
Free members, please allow up to 48 hours for a response.

Complete

Great,  glad it's working for you!