Help Category
ฉันสามารถลงทะเบียนนักเรียนได้กี่คน?
  • จำนวนนักเรียนขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิก

 

  • แผนฟรี: นักเรียน 100 คน
  • แผนการชำระเงิน: นักเรียน 300 คน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฟรีและแผนชำระเงิน คลิกที่นี่