Help Category
วิธีสร้างกลุ่มนักเรียนหรือชั้นเรียน

ในฐานะครู คุณสามารถสร้างกลุ่มหรือชั้นเรียน และมอบหมายนักเรียนให้เพื่อให้มอบหมายการบ้านได้ง่าย

 

 

  1. เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะครู จากแดชบอร์ดของคุณ ให้คลิก นักเรียนของฉัน
  2. คลิก เพิ่มกลุ่ม
  3. ในช่องชื่อ ให้ตั้งชื่อกลุ่มหรือชั้นเรียนของคุณ
  4. หากคุณต้องการให้กลุ่มหรือชั้นเรียนเผยแพร่และดูได้  ทำเครื่องหมายในช่อง เผยแพร่แล้ว  
  5. คลิก บันทึก