ใบงานสระ อำ

Loading ad...

Age: 5-11
Level: KG.3
Language: Thai (th)
ไอดี: 1342532
02/09/2021
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: ภาษาไทย อนับาล (976774)
Main content: สระ เอา (1502435)

ให้เด็กๆ เติมคำสระอำลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สัมพันธ์กับภาพ

Other contents: สระ

Loading ad...

ใบงานสระ อำ

Loading ad...