ใบงานสระ อำ

Loading ad...

Edad: 5-11
Level: KG.3
Idioma: Thai (th)
ID: 1342532
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: ภาษาไทย อนับาล (976774)
Tema principal: สระ เอา (1502435)

ให้เด็กๆ เติมคำสระอำลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สัมพันธ์กับภาพ

Otros contenidos: สระ

Loading ad...

ใบงานสระ อำ

Loading ad...