Песна за мама

Loading ad...

Age: 8-9
Level: четврто
Language: Macedonian (mk)
ไอดี: 2323322
18/03/2023
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: Музичко образование (1058520)
Main content: Пеење на песна по слух (2019740)

Учениците преку песната ја искажуваат љубовта кон својата мајка.

Other contents: Идентификува рима во строфа

Loading ad...

Песна за мама

Loading ad...