Видови линии-Големи печатни букви

Age: 6-8
Level: 2(второ)
Language: Macedonian (mk)
ไอดี: 431739
19/10/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: Македонски (1061207)
Main content: Елементи на големите печатни букви (1174117)
From worksheet author:

Учениците да ги препознаваат видовите линии од кои се составени големите печатни букви од кирилицата

Other contents:
Препознавање на видови линии во буквите

Loading ad...

Видови линии-Големи печатни букви

Loading ad...