Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение

Age: 7-8
Level: второ 2
Language: Macedonian (mk)
ไอดี: 305731
18/07/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
School subject: македонски јазик (1092808)
Main content: Азбука,видови реченици,именки,голема буква (1130760)
From worksheet author:

Да се провери знаењето на учениците од изучениот материјал по македоснки јазик во второ одделение на крајот од годината.

Other contents:
Слогови,збороред,зборови со слично и различно значење,лектири

Loading ad...

Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение
Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение
Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение

Loading ad...