Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение

Edad: 7-8
Level: второ 2
Idioma: Macedonian (mk)
ID: 305731
18/07/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
Asignatura: македонски јазик (1092808)
Tema principal: Азбука,видови реченици,именки,голема буква (1130760)
From worksheet author:

Да се провери знаењето на учениците од изучениот материјал по македоснки јазик во второ одделение на крајот од годината.

Otros contenidos:
Слогови,збороред,зборови со слично и различно значење,лектири

Loading ad...

Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение
Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение
Годишен тест о македоснки јазик за второ одделение

Loading ad...