Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος

Age: 7-8
Level: Β
Language: Greek (modern) (el)
ไอดี: 704545
08/02/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γραμματική (1093162)
Main content: Αρσενικά ουσιαστικά (1271889)
From worksheet author:

Συμπλήρωση κενών

Other contents:
Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ος

Loading ad...

Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος
Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος

Loading ad...