Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος

Edad: 7-8
Level: Β
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 704545
08/02/2021
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: Γραμματική (1093162)
Tema principal: Αρσενικά ουσιαστικά (1271889)
From worksheet author:

Συμπλήρωση κενών

Otros contenidos:
Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ος

Loading ad...

Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος
Κλίση αρσενικών ουσιαστικώνσε -ος

Loading ad...