แบบฝึกหัดที่ 3

Loading ad...

Edad: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 3
Idioma: Chinese (zh)
ID: 1723740
10/12/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: ภาษาจีน (1061304)
Tema principal: ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ a, b หรือ c แล้วลากมาใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพ (1958365)

ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ A, B หรือ C แล้วลากมาใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

Otros contenidos: การบ้าน

Loading ad...

แบบฝึกหัดที่ 3

Loading ad...