แบบฝึกหัดที่ 3

Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 3
Language: Chinese (zh)
ไอดี: 1723740
10/12/2021
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ a, b หรือ c แล้วลากมาใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพ (1958365)
From worksheet author:

ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบ A, B หรือ C แล้วลากมาใส่ในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

Other contents:
การบ้าน

Loading ad...

แบบฝึกหัดที่ 3

Loading ad...