สีสัน

Edad: 4-5
Level: 3
Idioma: Chinese (zh)
ID: 1341839
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: Chinese Language (CL) (1061942)
Tema principal: ฟังเสียง แล้วหาภาพ (1502120)
From worksheet author:

เน้นทักษะการจำเรื่องสี และเครื่องแต่งกาย

Otros contenidos:
การโยงเส้นจากการฟัง

Loading ad...

สีสัน

Loading ad...