สีสัน

Loading ad...

Age: 4-5
Level: 3
Language: Chinese (zh)
ID: 1341839
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: Chinese Language (CL) (1061942)
Main content: ฟังเสียง แล้วหาภาพ (1502120)

เน้นทักษะการจำเรื่องสี และเครื่องแต่งกาย

Other contents: การโยงเส้นจากการฟัง

Loading ad...

สีสัน

Loading ad...