Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ)

Edad: 7-8
Level: 3
Idioma: Vietnamese (vi)
ID: 1524780
14/10/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
Asignatura: Môn Toán (1061935)
Tema principal: Luyện tập phép nhân (1574456)

Em cần đọc kĩ đề và làm bài cẩn thận nhé!

Otros contenidos: Luyện tập phép nhân
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ)