Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ)

Loading ad...

Age: 7-8
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1524780
14/10/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Môn Toán (1061935)
Main content: Luyện tập phép nhân (1574456)

Em cần đọc kĩ đề và làm bài cẩn thận nhé!

Other contents: Luyện tập phép nhân

Loading ad...

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ)

Loading ad...