ใบงานที่1 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Loading ad...

Miembro desde hace

2 years 6 months
Edad: 8-13
Level: 2
Idioma: Thai (th)
ID: 1342281
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: วิทยาการคำนวณ (1061860)
Tema principal: การเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2 (1502235)

ทดสอบการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Otros contenidos: วิทยาการคำนวณ

Loading ad...

ใบงานที่1 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Loading ad...