ใบงานที่1 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Loading ad...

Age: 8-13
Level: 2
Language: Thai (th)
ID: 1342281
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: วิทยาการคำนวณ (1061860)
Main content: การเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2 (1502235)

ทดสอบการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Other contents: วิทยาการคำนวณ

Loading ad...

ใบงานที่1 เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง ป.2

Loading ad...