คำอุทาน

Loading ad...

Edad: 10-12
Level: grade4-6
Idioma: Thai (th)
ID: 1278240
18/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: Thai (1061804)
Tema principal: คำอุทาน (1954257)

คำอุทาน คือ คำที่ไม่มีความหมายในตัวเอง แต่แสดงอารมณ์ของผู้กล่าวหรือเสริมคำในการพูดจากัน

Otros contenidos: หลักภาษา

Loading ad...

คำอุทาน

Loading ad...