คำอุทาน

Age: 10-12
Level: grade4-6
Language: Thai (th)
ID: 1278240
18/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: Thai (1061804)
Main content: คำอุทาน (1954257)

คำอุทาน คือ คำที่ไม่มีความหมายในตัวเอง แต่แสดงอารมณ์ของผู้กล่าวหรือเสริมคำในการพูดจากัน

Other contents: หลักภาษา
คำอุทาน