คำยืมภาษาต่างประเทศ

Loading ad...

Edad: 13-18
Level: 2
Idioma: Thai (th)
ID: 2269534
18/01/2023
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: ภาษาไทย (1061886)
Tema principal: คำยืมภาษาต่างเทศ (1844931)

ให้นักเรียนจำแนกคำยืมภาษาต่างประเทศ

Otros contenidos: ภาษาอังกฤษ จีน เขมร บาลีสันสกฤต ชวามลายู

Loading ad...

คำยืมภาษาต่างประเทศ

Loading ad...