คำยืมภาษาต่างประเทศ

Loading ad...

Age: 13-18
Level: 2
Language: Thai (th)
ID: 2269534
18/01/2023
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: คำยืมภาษาต่างเทศ (1844931)

ให้นักเรียนจำแนกคำยืมภาษาต่างประเทศ

Other contents: ภาษาอังกฤษ จีน เขมร บาลีสันสกฤต ชวามลายู

Loading ad...

คำยืมภาษาต่างประเทศ

Loading ad...