สังเกตภาพ

Loading ad...

Miembro desde hace

2 years 6 months
Edad: 3-9
Level: อนุบาล
Idioma: Thai (th)
ID: 1342310
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: เกมการศึกษา (1061750)
Tema principal: ความสัมพันธ์กัน (1502338)

ให้เด็กๆสังเกตพยัญชะไทยที่อยู่ในภาพแล้วเลือกมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กัน

Loading ad...

สังเกตภาพ

Loading ad...