สังเกตภาพ

Loading ad...

Age: 3-9
Level: อนุบาล
Language: Thai (th)
ID: 1342310
02/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: เกมการศึกษา (1061750)
Main content: ความสัมพันธ์กัน (1502338)

ให้เด็กๆสังเกตพยัญชะไทยที่อยู่ในภาพแล้วเลือกมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กัน

Loading ad...

สังเกตภาพ

Loading ad...