Анализа на песна„Есен е„

Edad: 9-10
Level: петто
Idioma: Macedonian (mk)
ID: 325606
13/08/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
Asignatura: Македонски јазик (1061169)
Tema principal: Пополнување на испуштени зборви во строфите,откривање на римувани зборови и придавкиспуштени зборови,рима,прифавли (1136745)
From worksheet author:

Учениците треба самостојно да ги пробајдат испуштените зборови,да ги поврзат римите и да откријат кои придавки ја опишуваат крушата

Otros contenidos:
Јазична анализа на песната

Loading ad...

Анализа на песна„Есен е„

Loading ad...