Букварка за големи и мали печатни букви

Edad: 7-8
Level: второ
Idioma: Macedonian (mk)
ID: 308063
22/07/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
Asignatura: македонски јазик (1092808)
Tema principal: Азбука (1131568)
From worksheet author:

Учениците имаат можност преку песна,гатанка или дополнувалка да ја совладаат печатната буква.

Otros contenidos:
обработка на нова буква,повторување

Loading ad...

Букварка за големи и мали печатни букви
Букварка за големи и мали печатни букви
Букварка за големи и мали печатни букви
Букварка за големи и мали печатни букви

Loading ad...