הסתברות

Edad: 15-16
Level: כיתה ט'+ י'
Idioma: Hebrew (modern) (he)
ID: 2074074
19/06/2022
Country code: IL
Country: Israel
Asignatura: מתמטיקה (1061857)
Tema principal: אלגברה (2010798)

תרגול בנושא הסתברות מאורעות בלתי תלויים, ניסוי הצלחה וכישלון

Otros contenidos: מושגי יסוד בהסתברות
הסתברות