הסתברות

Age: 15-16
Level: כיתה ט'+ י'
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 2074074
19/06/2022
Country code: IL
Country: Israel
School subject: מתמטיקה (1061857)
Main content: אלגברה (2010798)

תרגול בנושא הסתברות מאורעות בלתי תלויים, ניסוי הצלחה וכישלון

Other contents: מושגי יסוד בהסתברות
הסתברות