Свържи предметите по вид

Loading ad...

Edad: 8-12
Level: Приобщаващо образование
Idioma: Bulgarian (bg)
ID: 175779
10/05/2020
Country code: BG
Country: Bulgaria
Asignatura: Математика (1061855)
Tema principal: Групиране на обекти (1094235)

Формиране на умения за разпознаване на предмети и обекти според вида и предназначението им.

Otros contenidos: Дейности за упражнение

Loading ad...

Свържи предметите по вид

Loading ad...