Свържи предметите по вид

Loading ad...

Age: 8-12
Level: Приобщаващо образование
Language: Bulgarian (bg)
ID: 175779
10/05/2020
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Математика (1061855)
Main content: Групиране на обекти (1094235)

Формиране на умения за разпознаване на предмети и обекти според вида и предназначението им.

Other contents: Дейности за упражнение

Loading ad...

Свържи предметите по вид

Loading ad...