Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Loading ad...

Age: 8-9
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1354350
05/09/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: TOÁN (1493923)
Main content: Phép nhân (2073219)

Hoàn thành bài giải sau.

Loading ad...

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Loading ad...