Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Edad: 8-9
Level: 3
Idioma: Vietnamese (vi)
ID: 1354350
05/09/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
Asignatura: TOÁN (1493923)
Tema principal: Phép nhân (2073219)
From worksheet author:

Hoàn thành bài giải sau.

Loading ad...

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Loading ad...