แบบฝึกหัด เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...

Age: 12-15
Level: ม.1-3
Language: Thai (th)
ID: 1788032
11/01/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: หลักภาษาไทย (1971842)

การแต่งบทร้อยกรอง

Other contents: การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...

แบบฝึกหัด เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...