แบบฝึกหัด เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...

Member for

2 ปี 1 เดือน
Age: 12-15
Level: ม.1-3
Language: Thai (th)
ไอดี: 1788032
11/01/2022
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: หลักภาษาไทย (1971842)

การแต่งบทร้อยกรอง

Other contents: การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...

แบบฝึกหัด เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

Loading ad...