ใบกิจกรรมอิเหนาตอบคำถามจากบทประพันธ์

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 16
Level: ม.4
Language: Thai (th)
ID: 1219565
02/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ใบกิจกรรมอิเหนาตอบคำถามจากบทประพันธ์ (1453885)

ตอบคำถามจากบทประพันธ์ โดยเลือก ๑ คำตอบจากที่กำหนดให้ ให้ถูกต้อง (ข้อมูลประกอบหนังสือวรรณคดี หน้า ๒๒-๓๔)

Other contents: ใบกิจกรรมอิเหนาตอบคำถามจากบทประพันธ์
ใบกิจกรรมอิเหนาตอบคำถามจากบทประพันธ์