แบบทดสอบก่อนเรียน

MissPanny

Member for

2 years 3 months
Age: 12-13
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 1148313
06/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: นิราศภูเขาทอง (2001224)

เลือกข้อที่ถูกต้อง

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน