Φύλλο εργασίας ( ενεργητική και παθητική σύνταξη

Age: 10-12
Level: ΣΤ Δημοτικού
Language: Greek (modern) (el)
ID: 274887
15/06/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Γραμματική (2013011)

Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική φωνή και ποιητικό αίτιο

Other contents: Ενεργητική και παθητική φωνή
Φύλλο εργασίας ( ενεργητική και παθητική σύνταξη
Φύλλο εργασίας ( ενεργητική και παθητική σύνταξη
Φύλλο εργασίας ( ενεργητική και παθητική σύνταξη
Φύλλο εργασίας ( ενεργητική και παθητική σύνταξη