Συντακτικό, Αντικείμενο

Age: 15-18
Level: hich school
Language: Greek (modern) (el)
ID: 732301
17/02/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Ελληνικά (1061642)
Main content: Αρχαία (1968611)

Ασκηση για την πτώση με την οποία συντάσσεται το Αντικείμενο των μονόπτωτων ρημάτων

Other contents: Συντακτικό
Συντακτικό, Αντικείμενο
Συντακτικό, Αντικείμενο
Συντακτικό, Αντικείμενο
Συντακτικό, Αντικείμενο