แบบฝึกหัดที่ 8

Age: 9-11
Level: ประถมศึกษาปีที่ 4
Language: Chinese (zh)
ไอดี: 1744989
20/12/2021
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (1958530)

ให้นักเรียนกดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Other contents: การบ้าน
แบบฝึกหัดที่ 8