Luyện tập đổi số đo thời gian

Loading ad...

Age: 8-11
Level: 5
Language: Vietnamese (vi)
ไอดี: 1925285
09/03/2022
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Toán (1061905)
Main content: Củng cố kiến thức đổi số đo thời gian (1725121)

Con hãy vận dụng kiến thức đã học để làm tốt bài luyện tập nhé!

Other contents: Số đo thời gian

Loading ad...

Luyện tập đổi số đo thời gian

Loading ad...