Практична робота №10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України