แบบทดสอบหลังการเียนรู้หน่วยที่ 4 โคลงสี่สุภาพ

Member for

3 ปี 1 เดือน
Age: 13-15
Level: ม.2
Language: Thai (th)
ไอดี: 1723440
10/12/2021
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: ม.ต้น (1987999)
From worksheet author:

เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

Loading ad...

แบบทดสอบหลังการเียนรู้หน่วยที่ 4 โคลงสี่สุภาพ
แบบทดสอบหลังการเียนรู้หน่วยที่ 4 โคลงสี่สุภาพ
แบบทดสอบหลังการเียนรู้หน่วยที่ 4 โคลงสี่สุภาพ

Loading ad...