Предикат и предикатска реченица

Age: 11-14
Level: 5.
Language: Serbian (sr)
ไอดี: 963141
01/05/2021
Country code: RS
Country: Serbia
School subject: Српски језик и књижевност (1060663)
Main content: Именски и глаголски предикат (1364087)

Утврђивање знања о предикату

Other contents: Предикатска реченица, састав и комуникативна функција
Предикат и предикатска реченица
Предикат и предикатска реченица