Μέτρο

Loading ad...

Age: 7-8
Level: Β
Language: Greek (modern) (el)
ไอดี: 872225
31/03/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Πράξεις με μέτρα (1332552)

πρόσθεση χωρίς κρατούμενο και αφαίρεση χωρίς δανεισμό

Other contents: πρόσθεση , αφαίρεση

Loading ad...

Μέτρο

Loading ad...