08.05 - Παραγωγή λόγου - Περιγραφή

Age: 9-10
Level: Grade 5
Language: Greek (modern) (el)
ไอดี: 164732
07/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Παραγωγή λόγου (1963150)
From worksheet author:

παραγωγή λόγου, περιγραφή, φαντασία

Loading ad...

08.05 - Παραγωγή λόγου - Περιγραφή

Loading ad...