Διάκριση φωνημάτων Κ-Γ-Χ

Member for

4 ปี 2 เดือน
Age: 6-10
Level: Δημοτικό
Language: Greek (modern) (el)
ไอดี: 157243
05/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Φωνολογική Ενημερότητα (2028759)
From worksheet author:

Διάκριση φωνημάτων και συλλαβών με κ-γ-χ

Other contents:
Οπτικη και ακουστική διάκριση φωνημάτων Κ-Γ-Χ

Loading ad...

Διάκριση φωνημάτων Κ-Γ-Χ
Διάκριση φωνημάτων Κ-Γ-Χ

Loading ad...