Ortografia de la g,j,tg,tj en català

Age: 10-14
Level: SISÈ DE PRIMÀRIA
Language: Catalan (ca)
ไอดี: 798098
09/03/2021
Country code: ES
Country: Spain
School subject: Llengua catalana (1061925)
Main content: Ortografia (2012964)
From worksheet author:

Exercicis d'ortografia de la g,j,tg,tj

Worksheet description:
Objectiu:

Aquesta activitat de Ortografia de la g, j, tg, tj en català té com a objectiu principal reforçar les regles d'ortografia relacionades amb aquestes lletres en català. Els estudiants posaran a prova els seus coneixements i habilitats per distingir i utilitzar correctament la g, j, tg i tj en paraules diverses.

Contingut:

Aquesta activitat se centra en l'ortografia de les lletres g, j, tg i tj en català. Els estudiants ompliran els espais buits amb la lletra adequada segons les normes d'ortografia estudiades. També completaran paraules utilitzant les lletres tg o tj en les posicions pertinents.

Context de llengua i nivell educatiu:

Dirigida als estudiants que parlen català, aquesta activitat està dissenyada per a reforçar les seves habilitats en ortografia d'aquest idioma. El nivell d'educació al qual s'adreça aquesta activitat és ideal per als alumnes que ja tenen coneixements previs en ortografia de la llengua catalana.

Relevància de la matèria:

Aquesta activitat s'integra plenament en el marc de la matèria de Llengua catalana. Reforça els aspectes ortogràfics d'aquesta llengua romànica i dóna als estudiants la oportunitat de practicar i millorar la seva precisó en l'ús de la g, j, tg i tj en paraules diverses.

Instruccions:

L'activitat consisteix en omplir els buits amb la lletra g correcta segons les regles d'ortografia estudiades:

- Exemple 1: Paraules com "irafa", "mà" i "ia" requereixen l'ús de la lletra "g" correctament per completar l'ortografia.
- Exemple 2: S'ha de completar paraules com "ab___ecte" i "ad___ectiu" utilitzant les normes ortogràfiques adequades per les lletres "tg" i "tj".
- Exemple 3: S'han de completar paraules com "pro_ector" i "ob___ectiu" seleccionant la lletra correcta entre "tg" i "tj".

Aquestes instruccions ofereixen als estudiants la guia necessària per abordar els exercicis d'ortografia de forma coherent i correcta, fomentant el seu aprenentatge i pràctica de les regles ortogràfiques específiques de la llengua catalana.

Loading ad...

Ortografia de la g,j,tg,tj en català
Ortografia de la g,j,tg,tj en català

Loading ad...