Get Started

ข้อจำกัดของอักขระสำหรับชื่อผู้ใช้

โปรดทราบว่ามีการจำกัดจำนวนอักขระสำหรับชื่อผู้ใช้เมื่อสร้างบัญชีนักเรียนหรือครูใหม่

 

ด้านล่างเป็นอักขระเดียวที่ได้รับอนุญาตเมื่อสร้างชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีครูหรือนักเรียนใหม่:

 

  • ตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
  • ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
  • ตัวเลข (0-9)
  • ขีดล่าง (_)
  • ยัติภังค์ (-)

ฉันจะสร้างแผ่นงานเชิงโต้ตอบได้อย่างไร

การสร้างแผ่นงานเป็นเรื่องง่ายและสนุกในไม่กี่ขั้นตอน ขอให้สนุกและสำรวจความคิดสร้างสรรค์!