ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1

Edad: 14-18
Level: 3
Idioma: Thai (th)
ID: 2072099
17/06/2022
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: สังคมศึกษา (1061873)
Tema principal: การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (1776543)
From worksheet author:

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

Otros contenidos:
วิธีการทางประวัติศาสตร์/หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Loading ad...

ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1
ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1
ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1

Loading ad...